Ohlédnutí se za setkáním

Můj bratr, sestra, sestřenice a já jsme strávili krásný čas v Praze. Jedním z důvodů, proč jsme se v České republice cítili tak dobře, byla česká pohostinnost. Všichni lidé, které jsme potkali (zvláště naše hostovská rodina: Václav a Helena Krátoškovi) byli velice milí, přátelští a laskavý. Manželé nás přijali jako členy rodiny, což byl důvod, proč jsme měli tak krásný pocit z prvního dne v Praze. Přestože není Česká republika tak bohatá jako např. Franci nebo Německo, všechno bylo připraveno a nachystáno na nejvyšší úrovni. Všichni češi, kteří se podíleli na Taizé by na sebe měli být pyšní! Udělali jste výbornou práci! Navíc farnost, ve které jsme byli, zorganizovala úžasný Silvestrovský večer. Během večera jsme mohli potkat mnoho křesťanů, kteří pocházeli z různých států a nahlédnout do jejich kultury (typické tance, hry, písně aj.). Také jeden bohoslovec z místní farnosti uvízl v naší paměti. Byl jedním z nejvtipnějších a nejveselejších lidí v České republice. Máme mnoho krásných vzpomínek a zkušeností z vašeho krásného města. Moc vám za to děkujeme! Boží požehnání vám i vašim rodinám. Doufáme, že se ještě alespoň jednou v našem životě uvidíme.

Leszek z Polska