Dopolední program ve farnosti

terý a ve středu dopoledne jsme se sešli v menších skupinkách, abychom prodiskutovali podněty bratra Aloise pro rok 2015. Abychom mohli o něčem diskutovat, bylo zapotřebí se nejprve představit. V každé skupince bylo okolo 15 lidí, vždy podle jazyku, který si předem zvolili (čeština, polština, angličtina, ruština, italština aj.) Na řadu přišlo i pár her. Poté jsme se zamysleli nad otázkami, které nás u podnětů napadali. Byl to opravdu příjemný čas. Mnohé otázky nebyli jednoduché. Pro ilustraci byla témata následující: Být solí země, Dát se do služby pokoji. Velice pěkně bylo na nějaké z modliteb vysvětlováno, co si máme představit pod termínem „Být solí země“. Když máte jakékoliv jídlo bez soli, nemá chuť, je nevýrazné, něco mu chybí. Stejně tak, křesťanů není mnoho, ale jsou podstatnou částí dnešního života. Bez nich by to nešlo! Proto bychom se měli snažit, vždy vše osolit tak, aby se na světě žilo lépe. Pro mě osobně byla tato akce velikým svědectvím víry.

Lukáš z Velké Bíteše