Program setkání se odehrával z části v hostitelských farnostech a z části na dalších místech Prahy.  Ráno se účastníci setkání z míst ubytování sjížděli do farností, kde den zahájili společnou ranní modlitbou. Modlitba byla vedena v duchu Taizé – prokládána písněmi z Taizé, součástí bylo také přečtení úryvku z evangelia a přímluvy. Po drobném občerstvení následovalo setkání ve skupinkách, při němž byl prostor pro sdílení a diskutování nad navrženými otázkami vycházejícími z podnětů pro rok 2015 komunity Taizé. Polední modlitba probíhala v různých kostelích v centru Prahy. Místa pro jednotlivé skupiny se střídaly, takže účastníci setkání mohli poznat více pražských kostelů. Modlitba byla zakončena promluvou jednoho z bratří z Taizé. Odpoledne probíhaly na různých místech Prahy workshopy na témata týkající se víry, církve, solidarity ve společnosti. Posledním bodem programu byla večerní modlitba v duchu Taizé, která se konala v halách letňanského výstaviště a v katedrále. Její součástí byla promluva bratra Aloise, po níž na závěr následovala modlitba okolo kříže.  Přelom roku 2014/ 2015 účastníci prožili v hostitelských farnostech. Od 23:00 se konala noční modlitba za mír ve světě a následoval tzv. festival národů, při němž účastníci každého národa představili ostatním něco, co je pro ně typické. A nechybělo ani dobré jídlo a pití na oslavu začátku nového roku. Kromě ekumenických modliteb a bohoslužeb se ve farnostech každý den konaly i katolické mše svaté ve všech možných jazycích (čeština, polština, francouzština aj.).

Jaroslava z Východních Čech